49Numaralı yazının süreği

 

49 Numaralı yazım, ayrılan alana sığmadığı için buraya taşmıştır.

Türkçe Sözlük'te monolog 1. Bir tiyatro oyunun­da, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuş­ma. 2. Bir oyuncu için yazılmış genellikle güldürücü öykü. 3. Çevresindekilere fırsat vermeden bir kimse­nin yaptığı konuşma.

Bernard Shaw (Benrnard Şau) (Pasifik-4, s. 169)

Bernard Shaw'in (Pasifik-4, s. 170)

Birinci örnekteki okunuş mu doğru, ikinci örnekteki ekin gelişi mi?

Sonuç ve Öneriler

Buraya dek verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi, anadili eğitim-öğretimimiz hiç de sağlıklı değildir. Bunun birinci nedeni öğretim programı, ikincisi de "birtakım" sağlıksız kitaplardır.

İncelediğimiz kitapların bir bölümündeki sorun­lar çok azdı; ufak düzeltmelerle giderilebilirdi. Bir bölümünde daha çok sorun vardı. Kimilerinde ise sorundan öte kasıt vardı.

Görülüyor ki, bu öğretim programı ve buna göre hazırlanan kitaplarla, öğrencilere Türk dili de öğretilemez, okuma zevk ve alışkanlığı da kazandırılamaz.

İçinde yanlışı çok olan, gerici propaganda yapan kitapları onaylayan Talim ve Terbiye Kurulu görevini ihmal mi etmiştir, kötüye mi kullanmıştır  bilemiyo­ruz. Bu Kurul'un üzerinde kim varsa, gereğini yapmalıdır. "İçinde Nâzım Hikmet'ten şiir var." diye Lise 1 Edebiyat kitabını reddeden Talim ve Terbiye Kurulu, bağnaz ve gericilere kapılarını ardına dek açarken, güç ve cesaretini kim(ler)den ya da nere(ler)den almaktadır?

Sorun'un kaynağı Talim ve Terbiye Kurulu'dur. Çağdışı bu programı yapan da, bu programa göre bile yazılamayan kitapları onaylayan da burasıdır, buradaki görevlilerdir.

Çağdaş ve bilimsel bir anlayışla yeni bir öğretim izlencesi yapılıncaya dek, bu öğretim yılı için duyurulan Edebiyat kitapları (Bunlara Kompozisyon ve Türk Dili kitapları da eklenebilir.) yeniden incelen­meli; şeriatçı, gerici, bilimdışı, şovenist sözler buralardan çıkarılmalıdır. Böylesi kitapların "tavsiye kararları" gözden geçirilmeli, gerekirse iptal edilme­lidir.

Yeni bir Türk Dili ve Yazını Öğretimi İzlencesi için de işe girişilmelidir. Bilimsel, laik, demokratik, Türkçeye ve yazına saygılı, nitelikli, gerçekçi... anlayışlarla hazırlanacak böyle bir izlence için eğitim, bilim ve sanat çevreleriyle işbirliğine gidil­melidir. Çağdaş uygarlığa yetişmek istiyorsak...

(Öğretmen Dünyası 226, Ekim 1998)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !